Jeg har henvendt meg til seks produsenter av klatreutstyr og fem klatreforbund, og spurt hva de tenker om barn og ledklatring. Svarene har jeg sammenfattet i denne artikkelen.

Barn