Det mener tidligere toppklatrer Martine Limstrand som har skrevet masteroppgave ved Nord universitet om hvordan kroppsidealet påvirker utøvernes mulighet til å utvikle seg på en sunn og trygg måte. 

Eller en bærekraftig utøverutvikling, som hun beskriver det som i oppgaven sin som er del av et større forskningsprosjekt om ledelse, samskapning og bærekraft i norske organisasjoner.