Vi har tre muskler som bøyer i albueleddet; biceps brachii, brachioradialis og brachialis. For å få utnyttet kraftpotensialet i biceps må underarmen være vendt slik at håndflaten peker mot oss (supinert stilling) – altså som ved å holde et underhåndstak. Når underarmen roteres slik at håndflaten vender fra oss (pronert stilling) reduseres biceps mulighet til å utvikle kraft, og dermed overføres et større arbeidskrav til særlig brachialis – som i motsetning til biceps ikke er avhengig av hvilken stilling underarmen befinner seg i for å utvikle kraft.

Det første eksempelet på «Climber’s Elbow» jeg finner i litteraturen er fra 1988. Her blir fenomenet omtalt som den vanligste albueskaden hos klatrere, og relatert til pull-ups-trening og/eller traversering. Da jeg begynte å klatre ble faktisk dette kalt «Font-albue», siden urovekkende mange av de som hadde vært i den magiske skogen slet med smerter midt i fremre del av albuen. Felles for både pull-ups trening, traversering og buldring i Fontainebleau er at størsteparten av treningen/klatringen skjer med albuen bøyd og med håndflaten vendt fra oss. Vi kan også legge til bratt og hard klatring, siden dette krever at brachialismuskelen jobber eksentrisk for å bremse utrettingen av albueleddet.