Sitatet over er enkelt, men likevel en god formulering av et komplekst fenomen. For det er jo det som er essensen – hvor godt vi holder ut på en rute eller en bulder. Når vi snakker om utholdenhet i klatring, er det viktig å være kjent med begrepet «pump». Pump er følelsen av slitenhet i underarmene – og ofte det som får skylden når man faller på en rute. Det er to sentrale komponenter med i bildet: fysiologiske og mentale betingelser. De fysiologiske betingelsene inkluderer blant annet antall blodårer som forsyner underarmsmuskulaturen, energiomsetningen i musklene, grepskraft og muskelens evne til å restituere seg i slippfasen av en grepssyklus. De mentale faktorene som påvirker utholdenhet handler om vår opplevelse av hvor slitne vi er. 

I all fysisk trening, også innen styrke og bevegelighet, vil mentale betingelser ha betydning for prestasjonen, og vi utdyper dette i kapitlet om mentale prestasjonsfaktorer. For utholdenhetstrening mener vi imidlertid at mentale betingelser er så viktige å ha kjennskap til at vi presenterer disse først som et bakteppe til den rent fysiske pumptreningen.