Power, eller kraft som det strengt tatt heter på norsk, har i en tidligere artikkel blitt beskrevet som kanskje det viktigste elementet i klatring. Her skal vi se litt nærmere på hva power er og hvordan man kan trene for økt power.

For å komme i gang kan det være greit å se på hva power er og hvordan man regner på det: Den rene definisjonen på power er i følge Store Norske Leksikon en påvirkning på en gjenstand som endrer bevegelsestilstanden til gjenstanden. Litt enklere sagt så er enhver bruk av krefter som innebærer bevegelse power. Power er målbart i watt.