Det har frem til Gudmund sin forskning ikke vært skilt mellom akutte og kroniske skader i forskning på skader i klatring. 

Fysioterapeuten og forskeren Gudmund Grønhaug har siden utgivelsen av boka Belastningsskader i klatring i 2015 gjort en omfattende forskning om dette temaet. Resultatet er en doktorgrad som igjen danner grunnlaget for en ny bok om belastningsskader innen klatring. Den nye boka ferdigstilles nå og kommer i løpet av seinhøsten/tidlig i vinter.