Har du gått den? Hvordan spørsmålet skal forstås avhenger av tiden det stilles i. 

I dag betyr spørsmålet: Har du gått den uten å henge i tau eller sikringsmidler, i ett push fra bakken til toppen?