Prosjektet. I det følgende skal vi presentere den første ruta på hver grad i Norge. Første rute gått i fri på led, uten å skille mellom naturlig sikrede og borrebolt-sikrede ruter. Vi har altså ikke tatt med første tekniske bestigning, eller første topptaubestigning.

Graderingene i Norge går fra enkel til vanskeligst, og her dekker vi alle gradene fra 5 og opp til 9-tallet, med historisk snadder til.