Med at David har gått Fraulein på kiler vil det muligens vekke fram en liten debatt hvorvidt boltene skal stå eller ei. Vi har tatt en prat med David og Lars Ole Gudevang, som er første som gikk Fraulein i fri. 

Det er en liten milepæl at Fraulein har blitt gått på naturlige sikringer, og det er ikke ofte at 8c blir gått på naturlige sikringer i Norge. Fraulein ble første gang gått teknisk av Siw og Mikael Grasdalsmoen i 1996.