Styret i Norges klatreforbund vedtok torsdag denne uka at Sogndal vil være norsk kandidat for å arrangere Worldcup på led i 2012. Hvis vi får arrangementet vil dette bli den første Worldcup som arrangeres i Norden.

Fra Norges klatreforbund heter det at man ser det som veldig positivt at men har hatt potensielle kandidater for et slikt arrangement fra alle deler av landet. Det er foretatt en nøye vurdering av alle alternative søkerstedene. I denne prosessen har Sogndal skilt seg ut som det alternativet med flest kvaliteter i forhold til å få til et vellykket arrangement.

Konkurransen vil forgå på klatreveggen i Sognahallen, hvor det tidligere har vært arrangert både norske og nordiske mesterskap. Sogndal klatreklubb og Norges klatreforbund vil nå starte arbeidet med å ferdigstille søknaden til IFSC om å få arrangementet til Norge.