«Demperhylla» ligger på Damtjern, og er et av Oslo- og Drammensklatrerenes beste crag. Det er go-to stedet på vinterhalvåret, når sola står rett på veggen, og man kan gå over isen for å halvere anmarsjen.

«Hylla» er ikke bare kjent for sol og fine forhold på vinterstid. Den er også kjent for harde flytt, små tak og mange harde ruter. På den hylla fikk Norge sin første 8+, da Stive Dempere ble gått av Marius Morstad i 1986. To år senere, og noen meter til venstre, gikk Per Hustad ruta Marathon, og Norge hadde fått sin første 9’er (det vil si 8b).