Torsdag 30. juli 2020 var det 110 år siden Norges nasjonalfjell ble besteget for første gang. Den bratte hammeren Mysosten på Sydøsteggen på Stetinden (ikke Stetind) i Nordland hadde stoppet alle forsøk på å bestige fjellet, helt til Carl Wilhelm Rubenson – på 25-årsdagen sin i 1910 - fant en vei rundt krukset på Sydøsteggen. 

Ja, eller det forutsetter at man ikke setter sin lit til sagnet om samen som lot seg sy inn i en saueskrott for å bli flydd til toppen med ei ørn og så finne en gullfisk i en vannpytt oppe på det 1 391 meter høye nasjonalfjellet vårt.