Utbyggere har fremmet forslag for Narvik kommune med Futurum AS som planleggende organ om etablering av 250 kvadratkilometer med vindkraft som vil igjen dominere omlag 650 kvadratkilometer av fjellområdene i Ofoten. 

Dette har skapt mye debatt i sosiale medier og ikke minst debattinnlegg i lokale aviser. 

Det er mye motstand i frilufts-Norge for dette, og folk skriver blant annet i facebook-gruppa "Nei til ødeleggende vindkraft i Norge" at "Norge er tapt", "Forferdelig hvis hele fjellheimen blir ødelagt av vindmøller", og at det er "galskap"

Stetind som ruver med sine 1392 meter over havet er kjent som Norges nasjonalfjell, og er avbildet i Narviks nye kommunevåpen. For klatrere er Stetind et meget kjent fjell, og et yndet mål for mange klatrere. 

Futurum AS er et næringsselskap under Narvik kommune, og de foreslår seks nye vindkraftanlegg på Nygaardsfjellet, Mellafjellet, Store Haugfjell, Geitvatnet, Skogvatnet og Kjørris. De begrunner planlegging av vindkraftanleggene som en del av det grønne skiftet, og de vil utvikle Stetind som en sterk merkevare og et fyrtårn for grønn næringsutvikling. Futurum sier at disse vindkraftanleggene skal styrke markedsføringen av Narvik som et bærekraftig reisemål. 

Futurum AS og Narvik kommune presenterer Stetinderklæringen i forslaget. Det skal presiseres at dette forslaget til ny kommuneplan ikke bare omfatter vindkraftanlegg men også et større bærekraftig prosjekt for Stetind-regionen. 

Stetinderklæringen ble til under sydstupene på Stetind sommeren 1966, med Arne Næss Sr. i bresjen. Stetinderklæringen ble skrevet for å forsvare fri natur. 

Les også om klatring på Sydpillaren på Stetind som ble førstebesteget av Arne Næss Sr og Else Herzberg i 1936.

Disse vindkraftanleggene skal eventuelt inn i kommuneplanen, og kommuneplanen skal endres høsten 2021. Flere engasjerte debattanter oppfordrer til at folk skal sende inn innspill til kommunen. 

Les hele utviklingsplanen til Futurum AS som ikke omfatter konkret vindkraftutbyggingen, men mer om hvordan man skal utvikle Narvik og Stetind som et bærekraftig reisemål og fasilitere for grønn næringsutvikling.