Har jeg tatt min siste tur til Stetinden Stáddá ?

– Nå er det vindkraft som truer Stetinden, naturen og menneskene i Ofoten, sier Bård S. Solem fra Motvind Norge.

Sist oppdatert: 2. mars 2021 kl 07.00
Stetind vindkraft
Flyfoto som viser Stetinden (Stáddá) i forgrunnen og vindkraftanlegget som foreslås rundt Geitvatnet. Frostisen (Ruostajiekna) i bakgrunnen. Turbinene er tegnet 220 meter høye innenfor det planområdet som Futurum AS forslår avsatt til vindkraft i kommuneplanen. Illustrasjon: Bård S. Solem Motvind Norge Flyfoto: Lars Westvig.
Lesetid: 3 minutter

For 33 år siden seilte vi innover Vestfjorden. Utpå morgenkvisten kom vi til Tysfjorden, og Stetinden reiste seg opp gjennom disen. Ambolten ble mektigere og mektigere inntil vi ankret opp ved Storelvas utløp. Dette var før fylkesveien ble etablert, så båt var det eneste alternativet. Etter en solid frokost på dekk ruslet vi opp gjennom dalen til vi nådde Hals fortopp og et fantastisk storslått fjellandskap åpnet seg østover! Bildene sitter fortsatt på netthinna som om det var i går! 

Vi fortsatte ned ryggen til Mysosten og tok “de ti forbitrede tak” før vi entret toppen på Stetinden i steikende sol, skyfri himmel og vindstille. Et nytt fantastisk landskap med Lofotveggen, tinderekkene på Hinnøya og Vestfjorden åpnet seg opp vestover. 1391 meter under oss lå seilbåten - en liten prikk i det majestetiske landskapet. Det var vindkraft som førte oss til Stetinden

Nå er det vindkraft som truer Stetinden, naturen og menneskene i Ofoten!

Narvik kommune sitt næringsselskap, Futurum AS, har foreslått ikke mindre enn 9 områder til vindkraftindustri i kommuneplanen. 3 av disse ligger i fjellheimen rundt Stetinden - sammen med Sørfjord vindkraftanlegg som ble fullført i 2020.

Hvis disse prosjektene realiseres vil det være katastrofalt for noe av vår vakreste og villeste natur. En stor del av vår identitet er knyttet til kystlandskapet, skogene, innlandet og viddene. Europas siste større sammenhengende villmarkspregete områder ligger i Nord-Norge!

Turbinene som foreslås vil ligge 10 kilometer øst og sør for Stetinden - rett innunder den mektige Frostisen (Ruotajiekna) og i grensefjella - som DNT og Metereologisk institutt omtaler som Narvikfjellene.

Futurum AS foreslår - på vegne av andre aktører - å industrialisere hele 184 kvadratkilometer av fjellheimen i Ofoten. Turbinene vil dominere 458 km2 av fjellene øst for Stetinden og påvirke 1076 kvadratkilometer natur innenfor 5 kilometer avstand. Turbinene blir mer eller mindre synlige fra Vestfjorden og langt inn i Sverige. Inntil en avstand på 50 km i følge NVE.

Futurum AS gir ingen samlet oversikt som viser den totale belastningen de 9 anleggene vil ha for Ofoten, Stetinden og fjellheimen. Hvis vi setter sammen kartene og informasjonen fra Futurum AS kan vi få et inntrykk av “det store bildet”. Og det er skremmende!

Løfter vi blikket og ser kontinentet fra verdensrommet, vil Norge og især nordområdene ha den siste villmarkspregete naturen av en viss størrelse  i Europa. Vi må ta ansvar å sikre disse verdiene for våre etterkommere! Da kan vi ikke la kraftbransjen og investorene stå ved roret. Det er våre politikere og myndigheter som skal sette rammene og vilkårene for forvaltning av vår verdifulle arv - naturmangfold og inngrepsfri natur! 

Inngrepene for å reise turbinene vil være formidable og gi marginal kraftproduksjon i forhold til skadene og tap av naturressurser. Inngrepene vil være permanente. Fjellet kan aldri lappes sammen. Frigjort CO2 fra myr og torv kan ikke fanges i atmosfæren. Vegetasjon og grunnvann blir forurenset.

Jeg håper å kunne oppleve turen opp på Stetinden en gang til - sammen med barn og barnebarn. Men da vil jeg ikke møte en skog av turbiner når jeg kommer opp på ryggen til Halls fortopp!

Stetind vindkraft
Kartet viser de 9 områdene som Futurum AS foreslår avsatt til vindkraftindustri i kommuneplanen. Anleggene vil dominere landskapet innfor de kraftig røde arealene (10x turbinhøyden) og påvirke naturen innenfor 5 km avstand markert med svakere rød farge. Illustrasjon Bård S. Solem, Motvind Norge.
Stetind vindkraft
I fjellområdene innenfor Stetinden (Stáddá) og Frostisen (Ruostajiekna) foreslår Futurum AS 3 områder avsatt til vindkraftindustri. Sørfjord vindkraftanlegg ble fullført i 2020. Anleggene vil - såfremt de blir realisert - rasere fjellområdene i Ofoten, Stetinden og Frostisen. Illustrasjon Bård S. Solem, Motvind Norge.
stetind vindkraft
Futurum AS foreslår å avsette 6 områder rundt Narvik til vindkraftindustri. Dette er fjellområder som i dag er viktige utfartsområder lokalt og vil sette sitt preg på landskapet såfremt en eller flere av anleggene blir realisert. Illustrasjon Bård S. Solem, Motvind Norge.
Stetind vindkraft
I fjellområdene innenfor Stetinden (Stáddá) og Frostisen (Ruostajiekna) foreslår Futurum AS 3 områder avsatt til vindkraftindustri. Sørfjord vindkraftanlegg ble fullført i 2020. Anleggene vil - såfremt de blir realisert - rasere fjellområdene i Ofoten, Stetinden og Frostisen. Illustrasjon Bård S. Solem, Motvind Norge.

Bård S. Solem (58)

Sivilarkitekt av yrke, men driver aktivt og allsidig friluftsliv på fritiden. Klatring, havpadling, seiling, turskøyting og turer med polarhunder er sentrale aktiviteter. Naturopplevelsene er grunnleggende verdier som han ønsker å videreføre til neste generasjon - blant annet gjennom aktiv deltakelse i Motvind Norge sin kamp for å beskytte naturmangfoldet mot  vindkraftindustriens uhemmede rasering av miljøet, med «det grønne skiftet» som alibi.

Stetind vindkraft
Foto: Privat
Publisert 2. mars 2021 kl 07.00
Sist oppdatert 2. mars 2021 kl 07.00
annonse
Relaterte artikler

Norsk-klatring.no utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalist: Tore Meirik

Kommersiell leder: Alexander Hagen