Det evige jaget etter å bli bedre kan synes tomt og uinteressant – inntil du oppdager at økt styrke og bedret teknikk gir flere muligheter på klatrefeltet og i fjellet. En 5-erklatrer har ikke mange ruter å velge mellom, en 6-erklarer litt flere, mens om du kommer deg opp på 7-tallet ligger plutselig de fleste felt åpne for deg. Tilsvarende gjelder i fjellet.

Litt bedre styrke og utholdenhet gjør at du får langt mer selvtillit i møte med de litt vanskeligere passasjene på vei opp på ditt drømmefjell. Her noen enkle tips du kan ha i bakhodet neste gang du stikker på klatrefeltet eller inneveggen.