Det å sette sammen et treningsprogram handler om å klare å utnytte kroppens evne til endring uten å belaste så mye at det blir skader av det. 

I denne artikkelen skal det handle om hvordan man kan tenke for å sette sammen et program for trening. Noen aspekter det kan være lurt å tenke på og noen tips til hvordan man gjør dette rent praktisk.