Trening for klatring: I denne artikkelen skal vi forsøke å belyse noen viktige elementer som er med på å styre hvordan vi bør trene utholdenhet – eller det vi kaller pump – for klatring.

Så la oss begynne med hva «pump» faktisk er. Alle som har klatret har nok på et eller annet tidspunkt opplevd dette fenomenet – der underarmene stivner og kreftene avtar, og når man kommer ned fra ruta er underarmene pumpet opp og dønn harde. Hva som forårsaker dette er imidlertid uklart. Det er indikasjoner på at en økning i melkesyrenivå og dermed en forsuring av pH-verdien i muskulaturen er én faktor [1, 2], men dette kan ikke alene forklare hvorfor vi subjektiv oppfatter pumpfølelsen som smertefull/ubehagelig. Det ser ut til å være flere faktorer som virker inn på fenomenet «pump», men for å heve terskelen for når fenomenet inntreffer retter den forskningen som foreligger på klatring per dags dato seg inn mot å trene på parametere som bedrer maksimal grepsstyrke og som bedrer tilførselen av oksygenrikt blod til underarmsmuskulaturen. I tillegg kommer elementer som teknikk, taktikk, arbeidsøkonomi og frykt inn i bildet. Totalbildet er komplekst, men i denne artikkelen vil jeg forsøke å belyse de fysiologiske faktorene som er forsket på frem til i dag.