Vi har tatt en prat med forfatteren om den nye boka hans:

– Belastningsskader i klatring var underlagt strenge krav, forteller han. – En fagbok som denne forutsetter at leserne har en grunnleggende innsikt i fysiologi og anatomi. Uten denne grunnkunnskapen blir «Belastningsskader» en vrien bok å lese.