– Det er ikke uvanlig å høre at en klatrer si at han eller hun har en skade i ringbåndet, eller foreslå for en annen klatrer at smerten de har i fingeren er skade på ringbåndet. Men som vi ser i artikkelen under er det mange andre ting som også kan gi smerter i fingrene. En lyd i fingeren under klatring betyr ikke at det er skade på ringbåndet. Ved å sette en «diagnose» på en smerte som kan være feil kan man påføre andre, eller seg selv, forlenget rehabfase, feil øvelser og i verste fall en reell skade. Feilbehandling på bakgrunn av feil diagnose kan med andre ord gjøre at det som ikke var noe problem blir et problem. Å diagnostisere fingerskader er ifølge forskeren og ortopeden Volker Schöffl noe av det vanskeligste han gjør. Det sier ikke lite når det kommer fra han som har hatt ansvaret for det tyske klatrelandslaget i over 20 år!

Det sier Gudmund Grønhaug, som er fysioterapeut med doktorgrad i klatreskader. Sammen med Cristiano Costa, som har behandlet klatreskader siden 2005, har Grønhaug skrevet denne artikkelen om klatreskader i fingrene – og smerter som ikke nødvendigvis skyldes skade(r):