Denne artikkelen bygger på en tidligere artikkel om styrketrening. For å få utnyttet informasjonen i denne artikkelen best mulig bør den forrige artikkelen leses først.

Som det kommer frem i den forrige artikkelen er styrketrening av kort varighet med svært høy intensitet. Belastningen må ligge fra 80-100% og noen ganger enda mer for at denne treningen skal ha tilsiktet effekt (det går faktisk).