Det finnes så mange eksempler på at klatring er bra for oss – vi kommer oss ut i naturen, opp i veggen, bort fra uvesentligheter i hverdagen. Vi har skrevet om Victoria, som brukte klatringen som et middel for en sunnere kropp og et bedre liv. Det finnes også saker som den om bevegelseshemmede Ruben Andrè Smith, som klatret Skriua i Telemark:

– Klatring har vært nøkkelfaktoren i mitt liv for å stoppe progrediering av sykdommen, og til å utvikle bedre gangfunksjon, sa Smith om klatringen den gangen.

Men så har vi også tilfeller der klatring kan gjøre deg syk.

For den britiske toppklatreren Mina Leslie-Wujastyk ble klatringen en vei inn i spiseforstyrrelser og RED-S syndrome. RED-S står for Relative Energy Deficiency in Sport – det vil si en relativ energimangel i sport. At energi inn og energi ut er i ubalanse. Du bruker og forbrenner mer enn hva du fyller på med. I Leslie-Wujastyk sitt tilfelle var det overtrening, i kombinasjon med ønsket om å være lett for å klatre bedre, som førte til diagnosen. Den kan føre til blant annet uteblivende menstruasjon, svakere immunforsvar og benskjørhet.

RED-S syndrome er ikke direkte knyttet til spiseforstyrrelser eller et anstrengt forhold til mat. Det kan oppstå hos tilsynelatende friske atleter, med et sunt forhold til mat og vekt, men som likevel ikke klarer å få i seg nok energi i forhold til treningsmengden.

I et åpenhjertig og ærlig innlegg fra 21. oktober forteller Mina Leslie-Wujastyk om sin opplevelse av å få diagnosen, og hvordan det har påvirket hennes liv. Hun valgte å offentliggjøre innlegget sitt på nettsidene til UK Climbing, til tross for at det er et svært personlig tema, fordi hun mener det er såpass viktig og nødvendig at vi begynner å snakke om disse emnene.

– Hvis det å snakke åpent om disse sakene hjelper andre til å se tegn på at noe er galt hos dem selv, hos en venn eller hos sitt eget barn, for så å kunne forebygge at man ender opp i det samme rotet som jeg er i nå, så er det absolutt verdt det, sier Leslie-Wujastyk i sitt innlegg.

Podcasten The RED-S Recovery snakker om og med utøvere som har fått diagnosen. I siste episode, publisert 2. november, snakker programlederen og Mina Leslie-Wujastyk sammen i en times tid. Der er de inne på mange av de samme temaene om i Leslie-Wujastyks innlegg, men de får anledning til å gå mer i dybden på hvordan det kunne skje, og hvilke faresignaler som ble oversett. Episoden finnes både på Spotify eller der du vanligvis hører dine podcaster.