Et standard klatretau består av en kjerne og en strømpe.

Strømpa er den fargerike, nylonvevde utsiden, som egentlig bare er til for å beskytte selve taukjernen inni.