En rask gjennomgang av NKFs ulykkesdatabase viser at de fleste klatreulykker er utløst av menneskelig svikt. Dernest har ytre årsaker, som ras og vær skylden.

Bare ganske sjeldent er det utstyret som svikter, og selv da er det ofte feil bruk som er den egentlige årsaken. Men, klatreutstyr kan ryke, og det er grunn nok til å se nærmere på dette. Så hva sliter på utstyret?