Når man klatrer i tau trenger man sikring. Sikringsteknikkene har utviklet seg fra det enkleste enkle – rett og slett å holde i tauet med henda, til de vi har nå, som låser av seg selv.

Dette står i sterk kontrast til i gamle dager, da tauet ble holdt i hendene og gjerne ble lagt over en fjellkant for å øke friksjonen. Tauet ble knytt rundt livet og fall var strengt tatt uaktuelt, i alle fall for den som ledet.