Siden har den hatt så å si monopol. Med GriGri 2 har Petzl befestet sin stilling, med enda bedre funksjon og levere vekt. 

Måten man skal bruke denne taubremsen på har dog vært til debatt, og noen mener man skal gi ut som for vanlige taubremser.