Man så flere og flere av de og hele klatresentre kjøpte inn til bruk på faste tau.

Men så har det stoppet litt opp. Hva skjedde? Noen mener at funksjonen er like bra eller bedre enn GriGri 1 og 2, men de fleste vil nok ikke være helt enig.