Klatring innendørs har blitt ekstremt populært de siste årene. Kravene til innetau er ikke like store som kravene til utetau.  

Et innetau trenger ikke å være fullimpregnert, og det kan godt være kortere enn utetau, siden veggene innendørs er sjelden høyere enn 25 meter.