Disse tauene er tau til uteklatring, og er 70 meter lange.  

Dette er tau som kan kategoriseres som støtetau, og disse tauene bør brukes av deg som er en mer erfaren klatrer og sikrer.