Kroppsseler er seler der innbindingspunktet kommer høyere på kroppen. Altså i området rundt solar plexus.  

Sitteseler er seler der innbindingspunktet er i hoftepartiet. Størrelsen på et barn er avgjørende for når barnet kan bruke sittesele.