Wild Country klinger nokså godt i klatreres ører - det engelske merket kan blant annet ta æren for at vi har kamsikringer.