Treningsprogrammet for ta steget fra grad 7 til 8 er i bruk og Lisa er nå i gang med hardere trening enn hun er vant til fra tidligere klatretrening. De første ukene av en treningsplan, slik jeg legger det opp, består av tilvenning til trening med moderat belastning i sum. Selv om totalbelastningen gjennom uka er moderat er det en del treningsøkter som er tyngre enn hva Lisa er vant til fra tidligere klatring.  

Det som er utfordrende med å starte opp strukturert trening er at langt de fleste vil oppleve at de blir i dårligere form etter et par uker. Lisa har også snakket om at hun føler seg sliten og at kroppen kjennes tung når hun klatrer. Det er frustrerende å kjenne at ruter som tidligere har vært greit å klatre nå kjennes tunge. Min jobb nå er å få Lisa til å akseptere at hun er sliten uten å gi opp treningen likevel.