I nummer 132 av Klatring argumenterte jeg for at klatresporten burde ha en mer gjennomtenkt og aktiv holdning til doping. I denne artikkelen vil jeg trekke frem den andre store elefanten i rommet som klatresporten må forholde seg til. Vi snakker om den uunngåelige sammenhengen mellom lav kroppsvekt og prestasjon i klatreveggen. 

Velkjent og fortiet