Det er to menisker i hvert kneledd – en på medialsiden (innsiden) og en på lateralsiden (utsiden). Mediale meniskskader forekommer hyppigst, og årsaken til dette er sannsynligvis at denne i større grad enn den laterale fester seg til leddkapselen rundt kneleddet og dermed er mindre mobil under bevegelse og belastning.   

Meniskskader forekommer hyppig i idrettssammenheng, og ofte skjer skaden gjennom en kombinasjon av fleksjon og rotasjon i kneet. Typiske eksempler på dette i klatring kan være heel-hooks, rock-overs og drop-knees, men det er så vidt meg bekjent ikke gjort forskning på meniskskader i forbindelse med klatring.  Selve skademekanismen er akutt og man kan som regel identifisere hvilken bevegelse skaden oppstod i. Avhengig av hvordan menisken er skadet kan man oppleve symptomer, som smerte i leddspalten i kneleddet, hevelse, låsing av kneleddet og sviktfølelse.