Det har ikke vært publisert noen full oversikt før nå nylig. Artikkelen First overview on chronic injuries in sport climbing: proposal for a change in reporting of injuries in climbing ble nylig publisert i det svært anerkjente tidsskriftet BMJ open sports 6 excercise medicine. Studien som presenteres i artikkelen er gjort av undertegnede og Marius Norberg. Her presenterer vi en kortversjon av artikkelen.

Mens jeg jobbet med boka Belastningsskader i klatring; forebygging og behandling gjorde jeg en såkalt litteraturstudie; systematisk gjennomgang av alle vitenskapelige artikler som er publisert internasjonalt om temaet. Denne gjennomgangen er nå blitt en internasjonal publikasjon. Vi fant 1409 titler, leste 92 relevante abstracts og 47 artikler i fulltekst. I 17 artikler fant vi 45 unike belastningsskader. Ved å ha en full gjennomgang av alle kjente klatreskader blir det lettere å vite hvordan man skal trene for å unngå skader. Uten å vite sikkert hva som er farer kan man heller ikke drive målrettet forebygging. De tre siste skadene på lista er uspesifikke smerter, smerter som ikke kan knyttes til en diagnose. Når det ikke kan knyttes en diagnose til smertene er det også vrient å finne gode måter og forebygge skadene på.