Elva Elben har sine kilder i Böhmen, nord i Tsjekkia. Derfra flyter den inn i Tyskland, forbi storbyen Dresden og gjennom delstaten Sachsen på sin vei nordvestover mot Nordsjøen. Ved...