Same haust vitja eg Pedriza første gong. Det er eit eventyrlandskap; el Yelmo tronar på toppen av ein 1800 meter høg fjellrygg med sin fantastiske 150-meters sydflanke mot Madrid. Derifrå greiner ryggar med domar, spir, klipper og blokker seg i alle retningar. Innimellom er dalar, kløfter og labyrintar; det minner om Joshua Three i California, berre plassert på eit fjell. Like i nord tronar Guadaramafjella opp til 2500 meters høyde. Klatringa er trad i tyding naturleg- og boltesikra rutar laga nedanfrå og opp. Eg er ingen kløppar i spansk, men meinte «madrilenos» (madriderne, red. anm) snakka om fleire granittområde  i Guaderama- og Gredosfjella. Der skulle vere store, meir alpine områder prega av riss og naturleg sikring. Dei hadde meg på kroken; slikt måtte utforskast! Så her kjem litt info og dei fire ulike granittområder der eg har klatra siste 20 åra:

LA PEDRIZA