Reisen til Elbsandstein

I klatring nr 95 beskrev Dag Kolsrud et overraskende møte med en av sine ungdoms helter, Elbsandstein-klatringens store mester Bernd Arnold. Her uttrykte Kolsrud et ønske om vende tilbake og rapportere mer om området, klatringen, historien og Bernd Arnolds klatreliv. Sandra Lein, som opprinnelig kommer fra området, men som nå er bosatt i Norge, leste hans ønske, og meldte sin interesse. Sammen dro de på en klatrehistorisk og klatrekulturell reise til Elbsandstein-klippene i april 2011.

Elva Elben har sine kilder i Böhmen, nord i Tsjekkia.
 Derfra flyter den inn i Tyskland, forbi storbyen Dresden
 og gjennom delstaten Sachsen på sin vei nordvestover
mot Nordsjøen. Ved den mest særpregete delen av Elbedalen og i et av Sachsens vakreste landskap ligger Elbesandstein-klippene mellom byen Pirna og grensa
mot Tsjekkia – et område kalt «Sachsens Sveits». Her har Elben med sideelver arbeidet seg ned i løsere sandsteinslag overlagret av mer motstandsdyktige lag, og på den måten etterlatt et labyrintisk byggverk av opp til hundre meter høye, loddrette sandsteinsvegger og frittstående tårn over et område på flere hundre kvadratkilometer.