Dr Tim Gabbett har i en årrekke jobbet med denne problemstillingen, og for de interesserte vil jeg anbefale to av hans nyeste publikasjoner (1,2).  Hovedbudskapet hans kan imidlertid oppsummeres slik:

«Training hard isn’t dangerous. Spikes in training load are»