Klatring øker i popularitet og klatrekonkurransene har en stor rekruttering med over 100 deltagere på konkurranser i sentrale strøk hvor størsteparten av deltagerne er juniorer. Vi har nå store grupper unge utøvere som legger ned massivt med klatretrening på innendørsanlegg samtidig som trenerkompetanse og kapasitet er en mangelvare. Noen utøvere trener fem dager eller mer i uka med klatring, hvor store doser er buldring. Mesteparten foregår uten trener. Denne spesifikke treningen har begynt å gi noen helsemessige konsekvenser for vår første generasjon utøvere som har fått klatringen inn med morsmelken.

Denne kronikken belyser utfordringer knyttet til tretthetsbrudd i fingrene hos unge utøvere og tar ikke for seg det store temaet “skadefri klatring”. Kronikken ble trigget at en buldre NC på Østlandet for et år siden hvor det var en del små tak, samtidig som utøvere slet med fingerskader. En debatt ble reist i sosiale medier som ble så usaklig at den ble fjernet. Dialog med Forbundet, trenere og medisinsk utdannet  personell ble satt i gang og denne kronikken ble skrevet og delt. Den siste NC i buldring re-aktualiserte temaet og kronikken ble oppdatert.