Fall under buldring resulterer alltid i bakkefall, og ankler og andre ledd er særlig utsatt for ulike ubehageligheter. Det er vanskelig å eliminere risikoen helt, men det er mye vi kan gjøre for å redusere den. Dersom vi klarer å bremse lange fall over tid er de ikke farlige.

Derimot kan fall på noen få centimeter være skadelige hvis bråstoppen er hard nok. Nedbremsing av fall under buldring får vi først og fremst fra vår egen kropp og crashpader.