Innenfor sikkerhetsarbeid fins det en mengde lover og prinsipper å forholde seg til. Mange er hentet fra fysikken, mens andre er mer allmenngyldige. Her skal vi nevne tre av dem:

1. Tyngdeloven
2. Murphys lov
3. KISS