Mange har kanskje opplevd at noen tak og blokker er løsere på våren og høsten. 

Det er en naturlig årsak til dette hvor mekanismen bak kalles for fryse/tine prosess. Det er da viktig at man tar hensyn og har lav terskel for å bruke hjelm på cragget og i fjellet.