Assisterende traubrems er altså taubremser som - mer eller mindre – låser automatisk hvis bremsehånden slipper. Nå anbefaler klatreforbundet sterkt at alle bruker assisterende taubrems.

NKF har en visjon om at det ved utgangen av 2025 ikke skal forekomme alvorlige ulykker på bakgrunn av feil bruk av taubrems.

Den mest kjente typen assisterende taubrems er sannsynligvis Petzl Grigri, men det er først og fremst inntoget til de geometrisk låsende taubremsene som har forårsaket den nye anbefalingen, som forbundet selv kaller litt uvanlig.

– De største eventuelle innvendinger mot bruk av assisterende taubrems har tradisjonelt vært rettet mot Grigri, og feil bruk av denne. Med de nye geometriske bremsene er feilfaktorene nesten fraværende, da montering og bruk er så å si identisk med tradisjonelle bremser, sier Odd Magne Øgreid som er leder av sikkerhetskomiteen i NKF.

Ifølge NKF er det ingen tvil om at assisterende taubremser ved flere anledninger har hindret bakkefall. Det kommer fram, av både ulykkesdatabasen og erfaringer fra klatring over hele Norge.

– Vi i forbundet er sikre på at færre personer vil gå i bakken med varige mén med denne overgangen. Det er i hovedsak to grunner til at vi nå formaliserer denne anbefalingen. For det første ser vi at opplæring og Brattkort ikke er nok for å unngå at alvorlige bakkefallulykker fremdeles skjer. Videre har mange klatresentere allerede gjennomført dette skiftet, og har høstet gode erfaringer med det. De, og flere klubber, har savnet en klar anbefaling fra NKF – og nå er denne på plass. Vi er sikre på at dette vil øke sikkerheten ytterligere, sier Øgreid.