Den første nasjonale undersøkelsen om klatreskader er en realitet. Det er fysioterapeutene Gudmund Grønhaug og Marius Norberg som står bak initiativet.
– Målet med forskningen er å bidra til å øke kunnskapsnivået om klatreskader i Norge, sier Grønhaug til norsk-klatring.no.

Gjennom å lære mer om hvilke skader som er vanlige og hvem som skader seg mest kan skadene forebygges. 
– Ved å bidra til forskning på klatreskader kan alle klatrere være med på å videreutvikle sporten. Det er viktig at faktorer som forårsaker skader blir belyst, sånn at man du som klatrer kan trene forebyggende og unngå skader. Uten forskning står vi igjen med synsing, forklarer ha.

Annonse

Da Gudmund Grønhaug gjorde research til boken Belastningsskader i klatring oppdaget han at forskningen på klatreskader var av svært lav kvalitet. Studiene som var publisert internasjonalt var små og/eller av lav metodisk kvalitet. Etter at boka ble publisert startet arbeidet med å bidra til at forskningen på klatreskader økte i kvalitet. 
– Gjennom et samarbeid med Marius Norberg har vi publisert en artikkel i det anerkjente medisinske tidsskriftet BMJ open sports and excercise medicin, hvor vi viser til at det trengs mer forskning for å lære om hvordan klatreskader kan forebygges. Gjennom denne spørreundersøkelsen håper vi å kunne bidra til kunnskap om klatreskader i Norge.

Undersøkelsen er anonym og distribusjon av undersøkelsen er støttet av Norges klatreforbund og magasinet klatring. Vi oppfordrer alle klatrere til å ta seg tid til å dele sin erfaring mhp klatreskader, til det felles beste.

Det tar ca 15 minutter og fylle ut undersøkelsen, som du finner her.