Jenteprisen deles ut hvert år på FNs internasjonale jentedag 11. oktober. Prisen går til en person, organisasjon eller bedrift i Norge som har gjort en ekstra innsats for å stoppe vold, overgrep og/eller diskriminering av jenter – enten i Norge eller ute i verden.

Kaisa Markhus er klatreinstruktør, og jobber for Ascend Athletics, som arbeider for unge jenter i Afghanistan, med sport og fjellturer blant hjelpemidlene. Målet er å oppmuntre jentene til å bli gryende ledere og sterke forbilder. Blant annet gjennom klatring.