Dette er en historie om hvorfor Kaisa valgte å reise ned, si opp jobben hjemme, og dra til et land som kanskje ikke er først og fremst kjent som et fredfullt land. Det handler like mye om å dra ned for å lære andre jenter å klatre, i et land der likestillingen ligger mye lengre bak enn her i Norge.

“Tindesporten er meningsløs som selve livet, - derfor kan dens trolddom aldrig dø.” -  Peter Wessel Zappfe