Å definere de 10 vanskeligste fjellene har tatt noen år, men nå er lista relativt satt.  

Lista har blitt laget av Signar André Nilsen og flere andre klatrere der man har blitt enige om en felles konsensus for definisjonen av de 10 vanskeligste fjellene.