I denne lista har vi lista opp klassiske ruter i hele Norge på grad fire.  

Vi har laget lista som en progresjonsstige, noe som kan hjelpe deg med å velge riktig rute ut ifra erfaringsnivå på naturlige sikringer.