Vardåsen er blant de klippene som tørker raskest når våren kommer på Østlandet. Veggen – eller veggene – dette er egentlig to separate vegger, består av rød granitt, som suger til seg varme. Vinkelen er perfekt rettet mot solen for maksimalt varmetilfang. 

Det er ikke mange rene risslinjer på Vardåsen, men det er da noen, og Via Dolorosa er en av de få. Ruta begynner klokkerent som et knivssnitt gjennom granitten, godt sikret og med lett klatring. Følger man anvisningene og begynner helt nederst, er første stand i en god furu 30-40 meter lenger oppe. Utsikten er upåklagelig, ut over Heggedals grønne marker og bondegårder.