Ned til høyre: 150 meter vertikalt rett ned i et mørkt og skummelt gjel.

Ned til venstre: Litt slakere, men fortsatt styggbratt og 300 meter ned på en åker.